Pentingnya Adab Berpakaian Dalam Islam

Adab berpakaian dalam islam itu penting dilakukan. Sebab islam selalu mengatur kehidupan manusia di dunia sampai di akhirat dengan selalu mengutamakan kebaikan, terutama masalah berpakaian. Islam telah mengatur cara pakaian yang baik dan benar. Maka sebagai umat islam yang baik, maka perlu untuk menjalankannya. Sebab itu merupakan syariat dan rugi apabila tidak menjalankannnya. Banyak keuntungan…